que ès RE-INVENTORS?

RE-INVENTORS son tallers ideats per els infants on puguin desenvolupar la seva crativitat a través de la creació de objectes, juguines , collages, máscares...amb material de reciclatge........

Re-Inventors fa tallers fixes e Itinerants.

ELS TALLERS FIXS


* Quins?  Destinat a infants d' 6 a 12 anys que li agradi experimentar amb colors, paperets i cola... o sigui per tots els nens i nenes .

* On i Cuan? Están programats per un un mateix lloc, ja sigui un centre cívic, una ludoteca, un centre cultural, escola, etc... es fan setmanalment (1 día o dos per setmana) amb una duració mensual o trimestral.

* Què? El objectiu principal d'aquest tipo de taller es que els infants poden desenvolupar la seva creativitat y la seva motricitat fina així com també experimentar amb material en desús através del'art  i ampliar la possibilitat de recursos que pot tener un nen o nena. A més valorar la relacions amb els altres i el treball en equip.

* Cóm?  Els tallers Fix tenen una dinámica práctica, els nens/es tenen al principi models de manualitats per seguir i experimentar possiblitats. Poc a poc aquestes possibilitats desenvolupades li serán ùtils per fer els seus propis objectes!

* Per què? Creiem que treballant en grups aporta un mon d'eines per el futur.  Aixó vulem a Re-Inventors... que els nens i nens troben un lloc per fer las sevas propias creacions com també projectes colectius!


ELS TALLERS ITINERANTS


* Quins? Destinat a infants d' 6 a 12 anys que li agradi experimentar amb colors, paperets i cola... o sigui per tots els nens i nenes! En els tallers Itinerants treballem tant amb infants i famìlies que estiguin de pas (en el cas que sigui una plaça, una feria comercial...) tant amb un grup concertat.


* On i CuanEstan ideats per festes majors, escolars, de barri, events de casals, associacions, feries, aniversaris, etc...) i tenen una duració de una hora i mitja o dos.


Què? El objectiu es que els infants (acompanyats o no de las sevas famìlies) tinguin una estona per re-descubrir las manualitats i la reutilizatció del material de reciclatge.


Cóm? La dinámica pot ser de diferents maneres. Pot ser una activitat que es pugui desenvolupar en 15-20 minuts i així els nens puguin anar passant de a grups o pot ser una activitat d' una hora o dos amb sol un grup d'infants.


* Per què? Apotem perquè els nens i nenes experimenten i puguin tener en compte que ni hi ha més possibilitats per passar una estona agradable, compartint , creant i estimant el medi ambient. Aixó té com valor Re-Inventors... que els nens i nens troben un espai més a on relacionarse directament amb els altres, el planeta i l'art!